Redovisande dokument

Här hittar du dokument som rör planering och uppföljning av VMKF's verksamhet.

Budget och verksamhetsplan

VMKF ska enligt förbundsordningen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. VMKF benämner sitt budgetdokument för Budget och verksamhetsplan.

Uppföljning

Uppföljning innebär att följa upp, rapportera och styra VMKF's verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. I tertialrapporten, delårsrapporten och årsredovisningen följs resultat och mål upp.

Delårsrapport

Årsredovisning

Tertialrapport

Revisionens granskning

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad:


Kontakta oss

Ikon med telefonlur

Växel: 0221-67 00 00
Öppet vardagar

Ikon med kartnål

Hultgrensgatan 4
731 50 Köping

© 2022 Västra Mälardalens Kommunalförbund