Behandling av personuppgifter, GDPR

Den 25 maj 2018 inträdde den nya dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

På svensk nivå finns sedan tidigare personuppgiftslagen (PuL) som ger ett skydd för varje persons integritet. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen.

Syftet med dataskyddsförordningen är:

  • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter
  • att likrikta regelverket inom EU, till exempel ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder
  • att anpassa regelverket till det digitala samhället

Västra Mälardalens kommunalförbund ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom medlemskommunerna. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter gällande invånare och företagare med relation till kommunen, som medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos Västra Mälardalens kommunalförbund. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror medlemskommunerna sina personuppgifter. Västra Mälardalens kommunalförbund behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

Läs Västra Mälardalens kommunalförbunds policy för personuppgifter Pdf, 177 kB.

I filmen nedan förklaras den nya dataskyddsförordningen (GDPR) väldigt övergripande på en minut och 34 sekunder. Upplagt av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Frågor och svar om GDPR

Vad är personuppgifter?
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Hur skyddas dina personuppgifter?
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vilka kan vi komma att dela din information till?
Var behandlar vi dina personuppgifter?
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vad har du för rättigheter?
Hur är det med cookies och liknande tekniker?
Klagomål
Hur arbetar förbundet med dataskyddsförordningen?

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad:


Kontakta oss

Ikon med telefonlur

Växel: 0221-67 00 00
Öppet vardagar

Ikon med kartnål

Hultgrensgatan 4
731 50 Köping

© 2022 Västra Mälardalens Kommunalförbund