Tillgänglighet för vmkfb.se

Västra Mälardalens Kommunalförbund står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur vmkfb.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att vmkfb.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Länk till att läsa mer om WCAG 2.1 på nivå AA

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vmkfb.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via e-post eller telefon.

forbundet@vmkfb.se

0221-670000

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav så får du gärna meddela oss så vi blir uppmärksamma att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Dokument

På webbplatsen finns en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven.

Inskannade dokument

Inskannade dokument saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade.

Integrerade system till webbplatsen

Detta är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till vmkfb.se. Det kommer vi tillrätta med genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad:


Kontakta oss

Ikon med telefonlur

Växel: 0221-67 00 00
Öppet vardagar

Ikon med kartnål

Hultgrensgatan 4
731 50 Köping

© 2022 Västra Mälardalens Kommunalförbund