Direktion - politisk ledning

Verksamheten inom Västra Mälardalens kommunalförbund leds av en direktion som består av tio ledamöter + tio ersättare. Medlemskommunerna utser ordinarie ledamöter och ersättare via sitt kommunfullmäktige.

Direktionens uppdrag

  • Fastställer budget
  • Fastställer övergripande mål för förbundets verksamhet.
  • Beslutar i ärenden av större vikt.
  • Leder och samordnar planeringen och uppföljningen av förbundets ekonomi och verksamheter.

Direktionen sammanträder cirka fyra gånger per år.

Direktionens ledamöter och ersättare

Ledamöter

Anna Eriksson (S), Köping - ordförande
Håkan Tomasson (M), Arboga- 1:a vice ordförande
Linda Söder Jonsson (S), Kungsör - 2:a vice ordförande
Pernilla Danielsson (M), Surahammar - 3:e vice ordförande
Ola Saaw (M), Köping
Kerstin Rosenkvist (S), Arboga
Stellan Lund (M), Kungsör
Chris Marlowe (-), Surahammar

Ersättare

Emil Thunberg (S), Köping
Maria Liljedahl (SD), Köping
Martin Nyqvist (SD), Arboga
Lars Lindén (S), Arboga
Madelene Fager (C), Kungsör
Magnus Vidin (SD), Kungsör
Kent R Pettersson (SD), Surahammar
Göte Sandin (S), Surahammar

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad:


Kontakta oss

Ikon med telefonlur

Växel: 0221-67 00 00
Öppet vardagar

Ikon med kartnål

Hultgrensgatan 4
731 50 Köping

© 2022 Västra Mälardalens Kommunalförbund