Direktion - politisk ledning

Verksamheten inom Västra Mälardalens kommunalförbund leds av en direktion som består av tio ledamöter + tio ersättare. Medlemskommunerna utser ordinarie ledamöter och ersättare via sitt kommunfullmäktige.

Direktionens uppdrag

  • Fastställer budget
  • Fastställer övergripande mål för förbundets verksamhet.
  • Beslutar i ärenden av större vikt.
  • Leder och samordnar planeringen och uppföljningen av förbundets ekonomi och verksamheter.

Direktionen sammanträder cirka fyra gånger per år.

Direktionens ledamöter och ersättare

Ledamöter

Anna Eriksson (S), Köping - ordförande
Håkan Tomasson (M), Arboga- 1:a vice ordförande
Linda Söder Jonsson (S), Kungsör - 2:a vice ordförande
Per Hallin (M), Surahammar - 3:e vice ordförande
Ola Saaw (M), Köping
Kerstin Rosenkvist (S), Arboga
Stellan Lund (M), Kungsör
Chris Marlowe (S), Surahammar

Ersättare

Emil Thunberg (S), Köping
Maria Liljedahl (SD), Köping
Martin Nyqvist (SD), Arboga
Lars Lindén (S), Arboga
Madelene Fager (C), Kungsör
Magnus Vidin (SD), Kungsör
Wojtek Jakobowski (SD), Surahammar
Göte Sandin (S), Surahammar

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad:


Kontakta oss

Ikon med telefonlur

Växel: 0221-67 00 00
Öppet vardagar

Ikon med kartnål

Hultgrensgatan 4
731 50 Köping

© 2022 Västra Mälardalens Kommunalförbund