Direktion - politisk ledning

Verksamheten inom Västra Mälardalens kommunalförbund leds av en direktion som består av tio ledamöter + tio ersättare. Medlemskommunerna utser ordinarie ledamöter och ersättare via sitt kommunfullmäktige.

Direktionens uppdrag

  • Fastställer budget
  • Fastställer övergripande mål för förbundets verksamhet.
  • Beslutar i ärenden av större vikt.
  • Leder och samordnar planeringen och uppföljningen av förbundets ekonomi och verksamheter.

Direktionen sammanträder cirka fyra gånger per år.

Direktionens ledamöter och ersättare

Ledamöter

Anders Röhfors (M), Arboga - ordförande
Elizabeth Salomonsson (S), Köping - vice ordförande
Mikael Peterson (S), Kungsör - vice ordförande
Roger Eklund (S), Köping
Ola Saaw (M), Köping
Andreas Silversten (S), Arboga
Anders Cargerman (L), Arboga
Stellan Lund (M), Kungsör
Linda Söder Jonsson (S), Kungsör

Ersättare

Börje Eriksson (S), Köping
Andreas Trygg (V), Köping
Kerstin Rosenkvist (S), Arboga
Dan Avdic Karlsson (V), Arboga
Jonna Lindman (M), Arboga
Madelene Fager (C), Kungsör

Gruppbild på direktionen

Övre raden från vänster: Andreas Silversten (S), Anders Röhfors (M), Jenny Adolphson (C), Andreas Trygg (V), Ola Saaw (M)

Mittenraden: Madelene Eriksson (C), Stellan Lund (M) , Börje Eriksson (S), Kerstin Rosenkvist (S)

Främre raden: Mikael Peterson (S), Pelle Strengbom (S), Johanna Lindman (M)

På bilden saknas: Elizabeth Salomonsson (S), Roger Eklund (S), Dan Karlsson (V), Tobias Nordlander (S), Marianne Samuelsson (L), Kerstin Åkesson (MP), Hendrik Mayer (L), Johanna Skottman (S)

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad: 24 april 2019


Information

Kontakta oss

Ikon med telefonlur

Växel: 0221-67 00 00
Öppet vardagar

Ikon med kartnål

Hultgrensgatan 4
731 50 Köping

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund