Direktion - politisk ledning

Verksamheten inom Västra Mälardalens kommunalförbund leds av en direktion som består av tio ledamöter + tio ersättare. Medlemskommunerna utser ordinarie ledamöter och ersättare via sitt kommunfullmäktige.

Direktionens uppdrag

  • Fastställer budget
  • Fastställer övergripande mål för förbundets verksamhet.
  • Beslutar i ärenden av större vikt.
  • Leder och samordnar planeringen och uppföljningen av förbundets ekonomi och verksamheter.

Direktionen sammanträder cirka fyra gånger per år.

Direktionens ledamöter och ersättare

Ledamöter

Mikael Peterson (S), Kungsör - ordförande
Elizabeth Salomonsson (S), Köping - vice ordförande
Anders Röhfors (M), Arboga- vice ordförande
Roger Eklund (S), Köping
Ola Saaw (M), Köping
Andreas Silversten (S), Arboga
Anders Cargerman (L), Arboga
Stellan Lund (M), Kungsör
Linda Söder Jonsson (S), Kungsör
Leif Carlberg (S), Surahammar

Ersättare

Börje Eriksson (S), Köping
Jenny Adolphson (C), Köping
Andreas Trygg (V), Köping
Kerstin Rosenkvist (S), Arboga
Dan Avdic Karlsson (V), Arboga
Jonna Lindman (M), Arboga
Madelene Fager (C), Kungsör
Dan Stigenberg (S), Kungsör
Joel Petersson (V), Kungsör
Christopher Marlowe (S), Surahammar

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad: 12 oktober 2020


Information

Kontakta oss

Ikon med telefonlur

Växel: 0221-67 00 00
Öppet vardagar

Ikon med kartnål

Hultgrensgatan 4
731 50 Köping

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund