Revision

Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen, reglemente och med iakttagande av god redovisningssed granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet.

Den kommunala revisionen kan delas i två huvudområden: redovisningsrevision samt förvaltningsrevision.

Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande.

Förvaltningsrevisionen syftar till att bedöma om direktionens beslut efterlevs och om verksamheten, inom budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen.

Revisorer

  • Lars Wigström (S), Kungsör
  • Eva Leonardsson (L), Köping
  • Rodney Ådahl (KD), Surahammar
  • Bertil Bresell (S), Arboga

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad:


Kontakta oss

Ikon med telefonlur

Växel: 0221-67 00 00
Öppet vardagar

Ikon med kartnål

Hultgrensgatan 4
731 50 Köping

© 2022 Västra Mälardalens Kommunalförbund