Direktion - politisk ledning

Verksamheten inom Västra Mälardalens kommunalförbund leds av en direktion som består av tio ledamöter + tio ersättare. Medlemskommunerna utser ordinarie ledamöter och ersättare via sitt kommunfullmäktige.

Direktionens uppdrag

  • Fastställer budget
  • Fastställer övergripande mål för förbundets verksamhet.
  • Beslutar i ärenden av större vikt.
  • Leder och samordnar planeringen och uppföljningen av förbundets ekonomi och verksamheter.

Direktionen sammanträder cirka fyra gånger per år.

Direktionens ledamöter och ersättare

Ledamöter

Anders Röhfors (M), Arboga, ordförande
Pelle Strengbom (S), Kungsör,vice ordförande

Elizabeth Salomonsson, (S), Köping vice ordförande
Roger Eklund (S), Köping
Ola Saaw (M), Köping
Dan Karlsson (V), Arboga
Andreas Silversten (S), Arboga
Mikael Peterson (S), Kungsör
Madelene Fager (C), Kungsör
Tobias Nordlander (S), Surahammar

Ersättare

Börje Eriksson (S), Köping Andreas Trygg (V), Köping Jenny Adolphson (C), Köping Kerstin Rosenkvist (S), Arboga Marianne Samuelsson (L), Arboga Jonna Lindman (M), Arboga Kerstin Åkeson (MP), Kungsör Hendrik Mayer (L), Kungsör Stellan Lund (M), Kungsör Johanna Skottman (S), Surahammar

Gruppbild på direktionen

Övre raden från vänster: Andreas Silversten (S), ordförande Anders Röhfors (M), Jenny Adolphson (C), Andreas Trygg (V), Ola Saaw (M)

Mittenraden: Madelene Eriksson (C), Stellan Lund (M) , Börje Eriksson (S), Kerstin Rosenkvist (S)

Främre raden: Mikael Peterson (S) vice ordförande Pelle Strengbom (S), Johanna Lindman (M)

På bilden saknas: Elizabeth Salomonsson (S), Roger Eklund (S), Dan Karlsson (V), Tobias Nordlander (S), Marianne Samuelsson (L), Kerstin Åkesson (MP), Hendrik Mayer (L), Johanna Skottman (S)

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad: 30 november 2018


Information

Kontakta oss

Ikon med telefonlur

Växel: 0221-67 00 00
Öppet vardagar

Ikon med kartnål

Hultgrensgatan 4
731 50 Köping

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund