Elever

  • Du som går i Grundskolan, Grundsärskolan och Gymnasiesärskolan i Köping, Arboga och Kungsör använder Unikum och Edlevo.
  • Du som går på Gymnasiet och på Vuxenutbildningen i Arboga använder Unikum och Edlevo.
  • Du som går på Gymnasiet och på Vuxenutbildningen i Köping och Kungsör använder Edlevo tillsammans med It's Learning eller Fronter19.

Unikum

Unikum är platsen där du som elev:

  • Kommunicerar med skolan
  • Jobbar med dina uppgifter
  • Ser omdömen, individuell utvecklingsplan, extraanpassningar och åtgärdsplaner.

Unikum Academy hittar du information och filmer om hur du som elev i grundskolan och på grundsärskolan använder i Unikum. Du loggar in till systemet med ditt ad-inlogg. Vänd dig till din lärare om du inte kommer in.

Edlevo

Edlevo är platsen där du som elev:

  • Ser ditt schema
  • Ser din närvaro- och frånvarotid
  • Ser dina betyg
  • Ansöker om ledighet (myndig elev)

Ladda ner appen Edlevo på din mobil eller surfplatta. Du loggar in till Edlevo med ditt ad-inlogg. Vänd dig till din lärare om du inte kommer in.

Länkar till nedladdning av Edlevo-appen
App Store för vårdnadshavare med iPhone
Google Play för vårdnadshavare med Android

Behöver du hjälp?

Kontakta i första hand en lärare eller din mentor.

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad:


© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund