Enkät

Enkät-modulen använder du för att göra olika typer av undersökningar bland besökarna på webbplatsen. Enkäten kan vara sluten, det vill säga enbart vissa utpekade personer har rätt att svara på undersökningen, eller öppen där vem som helst som besöker webbplatsen kan svara på frågorna. Om en enkät är sluten krävs det att deltagarna först loggar in för att svar ska kunna lämnas.

I Enkät-modulen kan du ställa öppna frågor (textfrågor), envalsfrågor, flervalsfrågor, datumfrågor, kategorifrågor och graderingsfrågor. Det går att ställa in meddelanden och inbjudningar samt notifieringar. Det finns ett statistikverktyg som visar inkomna svar i både antal och procent.


Administration av enkäten görs online på webbsidan. Här finns en statistikfunktion som visar svar i både antal och procent, det går att göra filtreringar samt att exportera svar och statistik till Excel. Du kan läsa mer om möjligheterna .

Ett exempel på Enkät-modulen

Vad tycker du om vädret?

Vad tycker du om...
Vad tycker du om...
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket dåligt Dåligt Varken eller Bra Mycket bra
Vädret
Namn (valfritt)

Vill du att vi kontaktar dig?

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad:


Information

Kontakta oss

Ikon med telefonlur

Växel: 0221-67 00 00
Öppet vardagar

Ikon med kartnål

Hultgrensgatan 4
731 50 Köping

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund