Behörighetsrapport på sidor, filarkiv och bildarkiv

Script som genererar en behörighetsrapport. Det kan köras per webbplats eller per delgren av en webbplats.

Använd det så här:
Logga in med systemanvändaren.
Gå in i redigeringsläge.
Håll inne Shift-knappen och högerklicka på den sida som rapport önskas för. Välj Skript-konsol.
Klistra in det bifogade scriptet i den övre rutan.
Om rapport önskas för hela delgrenen under sidan, klicka i rutan "Walk node tree and run script for each node".
Kopiera texten som blir resultatet och klistra in i t.ex. Excel för vidare bearbetning.
Nedan följer själva scriptet!

nodeUtil = new Packages.senselogic.sitevision.util.NodeUtil();
theSite = node.site;
if (node.site == null)
{
theSite = node.container;
}

if (!node.users.isEmpty())
{
it = node.users.iterator();
while (it.hasNext())
{
u = it.next()
if (!u.toString().equals("anonymous"))
{
roles = node.getRoles(u, "allow").iterator();

out.print(nodeUtil.getNamedPath(theSite, node) + "\t" + u.displayName + " [" + u + "]\t")

while (roles.hasNext())
{
role = roles.next();
out.print(role.name + (roles.hasNext() ? "," : ""));
}
out.println();
}
}
}

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad:


Meny

Information

  • Ansvarig utgivare
  • Tyck till om VMKF
  • Om webbplatsen
  • Kartor
  • Allmänna handlingar/diarium
  • Kakor
  • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund