Vårdutbildning

Efter avslutad kurs ska eleven kunna hantera samt släcka en mindre brand, ha de teoretiska kunskaperna för utrymning samt skapa en mindre riskbetonad miljö mot brand. Eleven ska även kunna släcka brand i kläder och rädda person i rökig miljö sam kunna uppträda i riskfylld miljö brand.

Teoridel:

 • Målpresentation av specifik utbildning.
 • Olika typer av förväntade branförlopp, video.
 • Presentation av VMRF, utryckningstider styrkor.
 • Lagar som styr. (LSO).
 • VMA, viktigt meddelande, vad göra?
 • Brand och brands uppkomst, riskbedömning.
 • Rökfyllnad i rum, brandbelastning, brandspridning
 • Släck branden
 • Utrymning och risker vid utrymning
 • Planer vid utrymning.
 • Skapa en organisation vid brand.
 • Åtgärder vid brand.

Praktik:

 • Brand i kläder. Släckning och omhändertagande av brännskadad.
 • Hantering och släckning med handbrandsläckare.
 • Släckinsats mot rum. Uppträdande och inträngande.
 • Utrymning av person, sängliggande Transport av sängliggande person i trappa om det finns.

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad: 16 januari 2018


Information

 • Ansvarig utgivare
 • Tyck till om VMKF
 • Om webbplatsen
 • Kartor
 • Allmänna handlingar/diarium
 • Kakor
 • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund