Brandskyddsombud/Kontrollant

Innehåll Brandskyddskontrollantutbildning:

Teori

 • Analys och handlingsplaner för brandskydd.
 • Organisation SBA.
 • Varför brinner det och varför uppstår brand i olika miljö.
 • Lagar och förordningar som styr samt repetition av grunderna i systematiskt brandskyddsarbete.
 • Risk, konsekvens kontra regler för brandskydd. Hur identifierar Ni en risk och hur tar man hand om den. Riskinventering av fastigheten samt av verksamheten. Hur man skapar en mindre riskfylld miljö!
 • Checklistor samt underhåll, eventuella egna skapade listor.
  Hur man använder checklistor och journalför dessa.
 • Kontroller av olika brandskyddsinstallation, fasta och lösa installationer.
 • Drift- och underhållsinstruktioner för fasta och lösa brandskyddsinstallationer.
 • Kontrollistor med journalföring.

Praktiskt arbete

 • De blivande kontrollanter ska på plats gå en mindre kontrollrond och med hjälp av de nya kunskaperna kunna identifiera risker och felaktigheter som finns i verksamhet eller fastighet. Därefter rapportera och/eller ge förslag på åtgärder.

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad: 05 juni 2018


Information

 • Ansvarig utgivare
 • Tyck till om VMKF
 • Om webbplatsen
 • Kartor
 • Allmänna handlingar/diarium
 • Kakor
 • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund