Brandskyddsansvarig

Innehåll Systematiskt brandskyddsarbete för Brandskyddsansvariga:

Ämnesområden, endast teori:

 • Policy, hur man skapar en brandskyddspolicy samt hur man för ut detta i organisationen.
 • Organisation, skapande av en brandskyddsorganisation med rätt folk på rätt plats med rätt befogenheter.
 • Risker, identifiering av risker inom verksamheten. Brandens uppkomst och hur hittar man dessa olika risker och hur förebygger man dessa.
 • Regler, skapande av regler för brandskyddet inom verksamheten.
 • Kontrollronder, skapande av egna eller anpassade dokument. med hjälp av sitt bedömande av risker inom verksamheten
 • Uppföljningsrutiner, hur följer man upp dessa identifierade ”fel/risker”.
 • Brandskyddsbeskrivning, Hur är en byggnad uppbyggd med brandceller, branddörrar etc. Varför ska dessa delar hållas intakta. Utrymningsplaner fasta installation gällande brandskydd i fastigheten.
 • Utbildningsplaner, hur planerar man brandskyddsutbildning av personalen. Vad som ska ingå, intervall, mål och metod.
 • Verksamhetsbeskrivning, hur er verksamhet kan beskrivas ur personalsynpunkt. Antal personer etc som finns på arbetet på olika tider av dygnet.
 • Drifts- och underhållsinstruktioner, för samtliga brandskyddsinstallation i fastigheten även de som kan anses vara för verksamhetens skull. Typ handbrandsläckare och brandposter
 • Uppföljning med brandskyddsredogörelse.

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad: 05 juni 2018


Information

 • Ansvarig utgivare
 • Tyck till om VMKF
 • Om webbplatsen
 • Kartor
 • Allmänna handlingar/diarium
 • Kakor
 • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund