Systematiskt Brandskyddsarbete

När Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) kom under 2003, och började gälla 2004-01-01 så ändrades synsättet för företag ,föreningar och privata personer.

Räddningstjänsten gjorde förr brandsyn av fastigheter och verksamheter. Idag är detta överflyttat till fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare i samförstånd.

Räddningsverket gav i februari 2004 ut ett allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

I det allmänna rådet har Räddningsverket tolkat att det, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas.

Läs mer om utbildningarna:

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad: 05 juni 2018


Information

  • Ansvarig utgivare
  • Tyck till om VMKF
  • Om webbplatsen
  • Kartor
  • Allmänna handlingar/diarium
  • Kakor
  • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund