Egensotning

Enligt lagen om skydd mot olyckor är det möjligt för räddningstjänsten att efter en ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra rengöring/sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vid prövning av om rengöring/sotning kan ske på ett betryggande sätt skall hänsyn tas till risksituationen, förbränningsanläggningens komplextitet och den enskildes kunskap.

För att erhålla möjlighet till egensotning krävs nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd. Den sökande måste antingen uppvisa ett utbildningsbevis från en av räddningstjänsten godkänd utbildning eller på annat sätt vidimera sina kunskaper. Exempel på godkänd utbildning är Brandskyddsföreningens kurs som även godkänts av Statens Räddningsverk och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Kunskap kan också ha inhämtats på annat sätt som särskilt prövas.

Ett medgivande om att få sota själv kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att rengöring/sotning inte skett på det sätt att anläggningen är säker ur brandskyddssynpunkt. Detta skall tydligt framgå av beslutet. Innan medgivandet återkallas ska ägaren ges möjlighet att vidta rättelse. Medgivandet upphör också vid ägarbyte för fastigheten. Ett medgivande om egensotning gäller i åtta år, därefter måste fastighetsägaren ansöka om ett nytt medgivande för egensotning.

Rengöringen/sotningen skall dokumenteras. Av dokumentationen skall framgå vem som utfört rengöring/sotning och när den utfördes. Dokumentationen skall förvaras på objektet och uppvisas vid brandskyddkontrollen eller på anmodan av räddningstjänsten.

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad: 16 januari 2018


Information

  • Ansvarig utgivare
  • Tyck till om VMKF
  • Om webbplatsen
  • Kartor
  • Allmänna handlingar/diarium
  • Kakor
  • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund