Brandfarliga och explosiva varor

På MSB:s hemsida hittar ni lagar, regler, anvisningar och allmänna råd som styr hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva ämnen.

Tillstånd

Hantering av brandfarliga gaser och vätskor är tillståndspliktig enligt lag.

Gränser för tillståndsplikt anges i MSB:S författningssamling 2013:3.

Tillstånd för brandfarlig vara inom kommunerna söks hos Västra Mälardalens Kommunalförbund, räddningstjänsten.

Blankett för tillståndsansökan tillhandahålls av räddningstjänsten.

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad: 22 augusti 2018


Information

  • Ansvarig utgivare
  • Tyck till om VMKF
  • Om webbplatsen
  • Kartor
  • Allmänna handlingar/diarium
  • Kakor
  • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund