Utrymning av större lokaler

På den här sidan hittar du våra rekommendationer vid utrymning av större lokaler.

Utrymningsledare
Bär gul väst, märkt: Utrymning
Beroende på verksamhetens omfattning kan det krävas flera utrymningsledare. Vår rekommendation är en utrymningsledare per avdelning, våningsplan eller byggnad. Vid larm tar denne på sig en färgad väst och söker snabbt igenom avdelningens alla utrymmen om det kan ske i riskfri/rökfri miljö, för att sedan bege sig till återsamlingsplatsen och meddela den ansvarige för återsamling. Det är viktigt att samtliga dörrar stängs efter genomsökning av rummen. En ficklampa och visselpipa kan vara ett bra hjälpmedel. Utrymningsledaren ansvarar för att tilldelad avdelning är genomsökt (i riskfri miljö).

Ansvarig vid återsamlingsplatsen
Bär orange väst, märkt: Återsamling
En ansvarig på återsamlingsplatsen sammanställer informationen från utrymningsledare och personal för att sedan meddela informationen till räddningstjänsten. Den ansvarige för återsamlingsplatsen kan vara en av utrymningsledarna men det skall tydligt framgå vem denne person är genom exempelvis reflexväst och/eller skylt. Återsamlingsansvarig ansvarar för att sammanställa inräkningen och för övrig information till räddningstjänsten.

Återsamlingsplatsens läge
Återsamlingsplatsen bör vara placerad på en större öppen yta med möjlighet att efter avslutad inräkning förflytta folk till närliggande lokaler eller verksamheter för att söka skydd från väder och vind. En friliggande gymnastiksal eller ett avtal med närliggande verksamhet är bra exempel. Avståndet till uppsamlingsplatsen bör vara väl tilltaget med tanke på möjliga giftiga rökgaser. Ta till ordentligt vad gäller avstånden mellan klasser och/eller grupper från olika byggnader för att underlätta räknandet.

Att tänka på
Ring 112 och bekräfta om det brinner eller inte. Släck endast om det kan ske utan att utsätta någon för fara. Vid större lokaler med exempelvis ingångar från flera håll kan det vara lämpligt att personal bevakar in/utgångarna tills utrymningen är klar och räddningstjänsten är på plats så att inte nytillkomna personer som inte uppfattat larmet beger sig in i byggnaden. Gröna och röda skyltar som hålls upp gör det visuellt tydligt om till exempel en klasslärare har räknat in alla i klassen.

Räddningstjänsten
När räddningstjänsten kommer till platsen vill vi enkelt komma i kontakt med den ansvariga för uppsamlingsplatsen och det är då viktigt att det tydligt framgår vem den personen är.

  • Är någon kvar i byggnaden?
  • Finns några särskilda hot och risker så som exempelvis gasflaskor eller brännbara vätskor i byggnaden.
  • Har verksamheten några särskilt dyrbara föremål eller viktiga saker som skall prioriteras?

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad: 16 januari 2018


Information

  • Ansvarig utgivare
  • Tyck till om VMKF
  • Om webbplatsen
  • Kartor
  • Allmänna handlingar/diarium
  • Kakor
  • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund