Brandfarliga och explosiva varor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) listar de lagar, regler, anvisningar och allmänna råd som styr hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva ämnen. Hantering av brandfarliga gaser och vätskor är tillståndspliktig enligt lag.

Tillstånd

Tillstånd för brandfarlig vara inom kommunerna söks hos Västra Mälardalens Räddningstjänst.

Här hittar du blanketter för tillståndsansökningar.

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad: 16 januari 2018


Information

  • Ansvarig utgivare
  • Tyck till om VMKF
  • Om webbplatsen
  • Kartor
  • Allmänna handlingar/diarium
  • Kakor
  • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund