Våra brandstationer

Här hittar du de olika räddningsstationerna inom Västra Mälardalens Räddningstjänst.

Det rödmarkerade inre området motsvarar kommunernas gränser som Räddningstjänsten ansvarar för.

Längst ner i söder finns Station Valen samt högst i norr hittar vi Kolsva Brandstation och därimellan finns de lite större centralorterna Köping, Arboga och Kungsör.

Stationer karta

Arboga brandstation

Station Arboga har en heltidsanställd styrkeledare/FIP samt en deltidsstyrka vid larm. Förutom sitt normala släckområde, i princip Arboga kommun åker Arbogastationen på förstärkningslarm till Köping och till Kungsörs landsbygdsområde öster om Hjälmare kanal. Station Arboga ansvara också för sjöräddning på Hjälmaren.

Det största riskerna inom släckområdet är Arboga medeltida stadskärna, Europavägarna 18 och 20 samt Åsby industriområde. Inom släckområdet finns också en av länstyrelsen klassad ”farlig anläggning” Arboga Hårdcrom AB med i första hand miljörisker.

På stationen bedrivs även externutbildning till kunder. Station Arboga servar också kommunens handbrandsläckare och automatlarmsanläggningar.

Kolsva brandstation

Station Kolsva är förbundets minsta station. Vid stationen finns endast deltidspersonal, varför stationen ej är bemannad. Station Kolsvas primära släckningsområde är Köpings kommun och norr om Torp samt väster om Lundbysjön. Vid larm i Kolsva larmas alltid station Köping också. Station Kolsva åker på förstärkningsuppdrag inom hela förbundet.

På station Kolsva finns endast ett mindre fordon med ”förhöjt lågtryck” och en liten vattentank för mindre förstahandsinsatser. Station Kolsva larmas också via avtal till Skinnskattebergs kommun.

Kungsörs brandstation

Station Kungsör har en heltidsanställd stationschef. I övrigt så är station Kungsör en deltidsstation. Primärt släckområde är Kungsörs kommun med undantag av Valskog där station Köping är förstastyrka. Kungsör åker via avtal med Eskilstuna kommun på trafikolyckor efter Europaväg 20.

I Kungsör ligger även förbundets övningsfält. Den heltidsanställde stationschefen svarar för externa arbeten åt kommunen.

Köpings brandstation

Station Köping är huvudstation för förbundet. Här sitter förvaltningsledning och administration. Station Köping är den enda stationen i förbundet som har bemanning dygnet runt. Station Köping har ungefär lika många larm som dom andra stationerna i förbundet tillsammans.

Primärt släckområde är Köpings kommun söder om Torp samt Valskogsområdet i Kungsörs kommun. Via avtal med Mälardalens brand & räddningsförbund så sker det samtida larm utefter Europaväg 18 i riktning mot Västerås. I släckområdet finns fyra anläggningar som klassas som ”farlig verksamhet” av länsstyrelsen, Yara, Aga gas, Mälarhamnar, Almer Oil. På stationen bedrivs externutbildning i stor omfattning. Externa arbeten utför är bl a service av kommunens handbrandsläckare.

Valens Brandvärn

Ön Valen ligger i Hjälmaren, Ön har drygt 20 permanent bofasta, samt lika många sommargäster. För att möjliggöra ett snabbt ingripande så finns det ett sk brandvärn organiserat på ön. Ett brandvärn baseras på tjänstepliktsparagrafen i lagen om skydd mot olyckor. Det betyder att det ej finns någon fast styrka utan att vid ett ev larm så kommer dom som är hemma.

Vid larm till Valen så är rutinerna att den bilfärja som finns på ön skall åka in till fastlandet och hämta brandpersonal från station Arboga. Flera av dom bofasta har hydrokoptrar och mycket stor vana att vara på Hjälmaren, därför är dom en mycket stor resurs vid sjöräddningsuppdrag på Hjälmaren. ”Brandstationens” fordon är en traktor (Ferguson 135) som drar en motorspruta och kärra med släckmaterial. En gång per år sker en ”sprutmönstring” för dom som kan ställa upp.

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad: 15 mars 2018


Information

  • Ansvarig utgivare
  • Tyck till om VMKF
  • Om webbplatsen
  • Kartor
  • Allmänna handlingar/diarium
  • Kakor
  • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund