Räddningstjänst

Brandbilar på stationen

Västra Mälardalens Kommunalförbunds räddningstjänst är den egentliga starten av det nuvarande kommunalförbundet. Ett räddningstjänstförbund med kommunerna Köping, Arboga och Kungsör bildades redan formellt 2004-01-01 med en politisk direktion. Organisatoriskt bildades dock Västra Mälardalens räddningstjänstförbund 2005-01-01.

Antal invånare i förbundet är ca 46 000.

Räddningstjänstens uppgifter är reglerade i förbundsordningen. Ytterligare styrdokument är två handlingsprogram (Förebyggande och räddning) antagna av direktionen. VMKF Räddningstjänsten åker även på ”Sjukvårdslarm vid hjärtstopp” från alla våra stationer i förbundet genom ett avtal med landstinget.

I förbundet finns fyra brandstationer, Arboga, Kungsör, Köping, Kolsva samt ett brandvärn på ön Valen i Hjälmaren.

Räddningsavdelningen

Avdelningen svarar för samtliga utryckningsstyrkor i förbundet. Avdelningen ansvarar också för personalens internutbildning. Som ett led i vidareutvecklingen ansvaras också för metodutveckling.

Förebyggandeavdelningen

Den förebyggande verksamheten inom Västra Mälardalens Kommunalförbund ska verka för att medborgarna i medlemskommunerna erhåller ett likvärdigt skydd mot olyckor genom att informera och utbilda i förebyggande brandskydd. Den förebyggande avdelningen handlägger och beslutar i tillståndsärenden som rör brandfarliga och explosiva varor. Förebyggande verksamheten ger råd, stöd och information till kommuner, privata företagare och invånare i frågor som rör förebyggande brandskydd.

Avdelning drift och planering

Avdelningen svarar för förbundets drift och underhåll av samtliga fordon, båtar och räddningstjänstutrustning. Avdelningen svarar även för personalplanering, externutbildning, externa uppdrag och insatsplanering.

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad: 30 november 2018


Information

Kontakta oss

Ikon med telefonlur

Växel: 0221-67 00 00
Öppet vardagar

Ikon med kartnål

Hultgrensgatan 4
731 50 Köping

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund