Specialpedagog

Som specialpedagog i förskolan är du även utbildad förskollärare

Förstora bilden

1. Lös läsarens problem

Din läsare söker och besöker din sida för att lösa ett problem. Fokusera innehållet på det! Gärna redan i huvudrubriken. Har du mycket information på en sida, hjälp läsaren med tydliga underrubriker så att hen snabbt hittar till sin lösning.

2. Innan du börjar skriva - tänk igenom "VKG"

Vad vill du att läsaren ska veta efter att ha läst din text? Förse läsaren med fakta och kunskap.

Vad vill du att läsaren ska känna när hen läser din text? Planera texten så att läsaren blir exempelvis glad, trygg eller inspirerad.

Vad vill du att läsaren ska göra efter att ha läst din text? Kanske: köpa, dela, fylla i formulär, besöka en plats, boka eller kontakta kundtjänst. Var tydlig med vad du vill att hen ska göra.

3. Skriv kort, skriv kort, skriv ännu kortare!

Skriv kort och enkelt så även mormor förstår.

4. Skriv för sökmotorerna

Det som sökmotorn tycker om, det tycker också dina läsare om, och vice versa. Därför, utforma innehållet så att du underlättar för sökmotorn och läsaren att ta till sig innehållet.

Arbeta med:

  • Rubriker i flera nivåer
  • Ingress
  • Länkar
  • Punktlistor
  • Faktarutor
  • Fetmarkerade ord
  • Bild och bildtext

5. Använd beskrivande underrubriker för att underlätta och leda läsaren rätt

För underrubrikerna nöjer vi oss med två rubriknivåer; Rubriknivå 2 och Rubriknivå 3. Det är viktigt av tillgänglighetsskäl att alltid använda formatmallar och nivåerna i rätt ordning. Alltså alltid nivå 2 före nivå 3. (Rubriknivå 1 är per automatik sidans huvudrubrik, eller namn.

6. Lyft fram sådant som är särskilt viktigt

Använd gärna punkt- eller numrerade listor (formatera dessa med formatknapparna). Du kan vid behov fetmarkera eller göra text kursiv för att framhäva något. Använd däremot inte detta sätt för att markera rubriker. Då ska istället formatmallarna (rubriknivå 2 och rubriknivå 3) användas.

7. Gör tydliga länkar

  • Formulera länktext med omsorg. Användaren måste kunna förutse vad som händer vid klick på länken.
  • Låt sammanhanget och syftet med länken avgöra om den exempelvis ska placeras i brödtexten eller utanför.
  • Utforma länkar till dokument och länkar till e-post så att användaren får rätt förväntningar.

Mer om tydliga länkar på "Vägledning för webbutveckling"

Tips: Testa att läsa varje länk lyft ur sitt sammanhang. Går det att förstå vart länken leder enbart med hjälp av länktexten?

 

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad:


Kontakta oss

Ikon med telefonlur

Växel: 0221-67 00 00
Öppet vardagar

Ikon med kartnål

Hultgrensgatan 4
731 50 Köping

© 2022 Västra Mälardalens Kommunalförbund