Sjuk > 2 år

Om en anställd har varit sjuk i mer än två år, insjuknande året och ett helt kalenderår, är semestern inte längre semesterlönegrundande.

Om den anställde däremot arbetar partiellt och arbetar mer än 40% av heltid, ska den anställde fortfarande tjäna in semester. Om den anställde sedan är sjuk 100% ska frånvaron inte längre vara semesterlönegrundagande. Lönekontoret måste då ändra frånvaroorsaken till Sjukpenning > År och ändra omfattningen till 100%. Denna frånvaro kommer inte att skickas över till Time Care Planering/MA.

  • När lönekontoret har ändrat frånvaroorsaken i Personec skickar de ett mail till den gemensamma mailen KAK Time Care. Mailet ska innehålla ett skärmklipp från Personec och en förklaring till den frånvaro som har justerats.
Bil d från P
  • HAD1 kollar att partiella frånvaron i Time Care Planeringen/MA stämmer överens med frånvaron i Personec.
  • HAD1 ändrar aktiviteten i schemat till Sjuk > 2år under de dagar den anställde är sjuk 100%. Tiden på arbetspasset ska vara enligt personens ordinarie sysselsättningsgrads schema. Ansvarig chef har uppgift om vilken arbetstid den anställde skulle ha haft den aktuella arbetsdagen.
AktivitetSjuk>2år

Meny

Information

  • Ansvarig utgivare
  • Tyck till om VMKF
  • Om webbplatsen
  • Kartor
  • Allmänna handlingar/diarium
  • Kakor
  • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund