Saldo vid partiell sjukfrånvaro

När en anställd blir partiellt sjuk i ett färdigt schema, är det läkaren eller Försäkringskassan som styr hur arbetstiden ska förläggas. Arbetstiden under den partiella frånvaron, kan förläggas så att medarbetaren arbetar antingen 50 % av det färdiga schemat eller 50 % av veckoarbetstiden.

Medarbetaren ska inte behöva arbeta igen eventuell minustid, om den uppstår under partiella frånvaron. Om tid ska saldokorrigeras är det viktigt att man utreder vart i schemat det har uppstått plus- eller minustid (före, under eller efter den partiella frånvaron).

Sjuk v 1-2

Under schemaperioden ska den anställde göra 111 timmar, resultatet blir minustid.

Minustiden uppstår under vecka 3 och 4 när medarbetaren arbetar hela sin arbetstid.

Sjuk v 3-4

Under schemaperioden ska den anställde göra 111 timmar, resultatet blir plustid.

Plustiden uppstår under vecka 1 och 2 när medarbetaren arbetar hela sin arbetstid.

Saldokorrigering

Om Försäkringskassan vill att medarbetaren ska arbeta 50% av veckoarbetstiden, kan det uppstå plus-eller minustid jämfört med arbetstiden i det färdiga schemat. Minustiden bör korrigeras så att medarbetaren hamnar på noll under sjukfrånvaron. Saldokorrigeringen göras när sjukperioden är slut och medarbetaren börjar arbeta full tid igen. Plustiden kan medarbetaren ta med sig till nästa schemaperiod.

Om en medarbetare på grund av en partiell sjukfrånvaro har plustid vid en timbanksavstämning till +/- 0, ska den plustiden korrigeras och betalas ut på lön.

Meny

Information

  • Ansvarig utgivare
  • Tyck till om VMKF
  • Om webbplatsen
  • Kartor
  • Allmänna handlingar/diarium
  • Kakor
  • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund