Rutin för hur länge en anställd ska ligga kvar i schemat om den blir sjukskriven/ frånvarande.

Sjukskrivning
Schema måste finnas 14 dagar efter första sjukskrivningsdagen, då det är arbetsgivaren som betalar sjuklön de första 14 dagarna.

Schemat måste sedan finnas hela schemaperioden ut för att rätt frånvarofaktor ska dras.

Vid schemabryt kan sedan utvärderingskoden för Time Care Planering/MA avslutas på anställningen. Chef meddelar lönekontoret.

Tjänstledig 100%
Schemat måste finnas hela schemaperioden ut för att rätt frånvarofaktor ska dras vid eventuell frånvaro. Fram till den sista arbetsdagen så ska man ligga på noll i timbanken. Resterande arbetstid läggs aktiviteten nolltid till Personec och även här ska man ligga plus minus noll i timbanken.

Vid schemabryt kan sedan utvärderingskoden för Time Care Planering/MA avslutas på anställningen. Chef meddelar lönekontoret.

Graviditetspenning/Föräldrapenning
Schema måste finnas fram till ett månadsskifte och hela schemaperioden ut, när tjänstgöringsfaktor används för att räkna ut frånvaroavdraget.

När graviditetspenning och föräldrapenning tas ut i direkt anknytning till varandra, måste schemat finnas fram till den sista arbetsdagen samt fram månadsskiftet och hela schemaperioden ut.

Graviditetspenning/Föräldrapenning och semester
Om den anställde däremot tar ut graviditetspenning och sedan semester innan föräldraledigheten, kan schemat behöva finnas ytterligare en schemaperiod. Schemat måste finnas fram till månadsskiftet efter föräldraledighetens början och sedan hela schemaperioden ut.

Exempel:

Karin har fått graviditetspenning beviljad from 2019-09-16-2019-11-06.

Karin kommer sedan att ha semester fram till beräknad förlossning 2019-11-20 och föräldrapenning from 2019-11-21.

Schemaperioder:

  • 2019-09-16-2019-10-13
  • 2019-10-14-2019-11-10
  • 2019-11-11-2019-12-08

På grund av att både graviditetspenningen och föräldraledigheten kommer vara del av månad kommer vi att behöva schema fram till och med 2019-12-08.

Graviditetspenningen kommer att beräknas med tjänstgöringsfaktor i september då ledigheten är del av månad. I oktober kommer ledigheten beräknas med kalenderdagar, eftersom den avser hela oktober.

I november kommer Karin också vara ledig hela månaden, men ledigheterna kommer återigen ses som del av månad eftersom hon tar semester mellan graviditetspenningen och föräldrapenningen.

Först i december kommer föräldraledigheten att beräknas med kalenderdagar och då behöver det inte finnas något schema from 2019-12-09.

Timbanksavstämning
Fram till den sista arbetsdagen så ska den anställde ligga på noll i timbanken. Resterande arbetstid läggs aktiviteten nolltid till Personec och även här ska den anställde ligga plus minus noll i timbanken.

Vid schemabryt kan sedan utvärderingskoden för Time Care Planering/MA avslutas på anställningen. Chef meddelar lönekontoret

Meny

Information

  • Ansvarig utgivare
  • Tyck till om VMKF
  • Om webbplatsen
  • Kartor
  • Allmänna handlingar/diarium
  • Kakor
  • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund