Regler i Time Care

Avtalen i Time Care är uppbygda av olika regler för att följa AB (allmänna bestämmelser) och arbetstidslagen.

Viktigt att man läser vad det är för regelbrott som kommer upp vid schemaläggning. Här förklaras reglerna för de vanligaste regelbrotten.

9 fridagar per fyra veckor
Kontrollerar lägst antal fridagar per fyra veckor. Du kan som medarbetare gå ner på 8 fridagar vid enstaka tillfällen. Vid för många tillfällen kommer systemet att säga ifrån och det blir då ett regelbrott som följer med i ett antal veckor.

Kontroll av Timbank
Kontrollerar att antalet timmar i timbanken är mellan angivna min och maxvärden.

Kortaste samt genomsnittlig dygnsvila, fasta tider

Kontrollerar sammanhängande dygsnvila för alla arbetsdagar inom perioden. Minst 9 timmars vila samt genomsnittlig 11 timmars vila per period.

Ett dygn räknas efter personens inlagda parametrar för dygnsbryt. Vid för många tillfällen med dygnsvila under 11 timmar kommer systemet att säga ifrån och det blir då ett regelbrott som följer med i ett antal veckor.

Förklaringar:

Arbetar en medarbetare endast två pass under perioden och ett av passen har 9 timmars dygnsvila så måste det andra arbetspasset ha minst 13 timmars dygnsvila så att den genomsnittliga dygnsvilan på de två arbetspassen är 11 timmar.

Första passet en vikarie blir bokad på i en ny period måste ha minst 11 timmars dygnsvila.

Kortaste veckovila, fasta veckor
Kontrollerar veckovilan i ett fast 7-dagarsintervall, utifrån personens parametrar för veckobryt.

Högst genomsnittlig schematid per vecka
Kontrollerar att den genomsnittliga tiden per vecka för schemalagd tid i intervallet inte överstiger angivet värde tex. 48 timmar.

Högst antal veto per period
Kontrollerar att aktiviteten veto inte överskrider 15% av arbetstiden i aktuell schemaperiod. Arbetstiden = tjänstetid – frånvaropass (tex. semester, tjänstledighet)

Kortaste rast
Kontrollerar att pass har minst den rast som rastmallen anger.

Högst schematid per intervall
Kontrollerar i Time Care Pool att summan av all schemlagd tid inte överstiger 165 timmar per månad för timanställda.

Redaktör: Webmaster
Senast uppdaterad:


Meny

Information

  • Ansvarig utgivare
  • Tyck till om VMKF
  • Om webbplatsen
  • Kartor
  • Allmänna handlingar/diarium
  • Kakor
  • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund