Regler i Time Care

Avtalen i Time Care är uppbygda av olika regler för att följa AB (allmänna bestämmelser) och arbetstidslagen.

Viktigt att man läser vad det är för regelbrott som kommer upp vid schemaläggning. Här förklaras reglerna för de vanligaste regelbrotten.

9 fridagar per fyra veckor
Kontrollerar lägst antal fridagar per fyra veckor. Du kan som medarbetare gå ner på 8 fridagar vid enstaka tillfällen. Vid för många tillfällen kommer systemet att säga ifrån och det blir då ett regelbrott som följer med i ett antal veckor.

Kontroll av Timbank
Kontrollerar att antalet timmar i timbanken är mellan angivna min och maxvärden.

Kortaste dygnsvila, fasta tider

Kontrollerar sammanhängande dygnsvila för alla arbetsdagar inom perioden.

Ett dygn räknas efter personens inlagda parametrar för dygnsbryt. Under dygnet krävs 11 timmars sammanhängande vila.

Kortaste dygnsvila

För att säkerställa att arbete och vila alterneras, det vill säga att varje arbetspass följs av en viloperiod.

Kortaste veckovila, fasta veckor
Kontrollerar veckovilan i ett fast 7-dagarsintervall, utifrån personens parametrar för veckobryt.

Högst genomsnittlig schematid per vecka
Kontrollerar att den genomsnittliga tiden per vecka för schemalagd tid i intervallet inte överstiger angivet värde tex. 48 timmar.

Högst antal veto per period
Kontrollerar att aktiviteten veto inte överskrider 15% av arbetstiden i aktuell schemaperiod. Arbetstiden = tjänstetid – frånvaropass (tex. semester, tjänstledighet)

Kortaste rast
Kontrollerar att pass har minst den rast som rastmallen anger.

Högst schematid per intervall
Kontrollerar i Time Care Pool att summan av all schemlagd tid inte överstiger 165 timmar per månad för timanställda.

Meny

Information

  • Ansvarig utgivare
  • Tyck till om VMKF
  • Om webbplatsen
  • Kartor
  • Allmänna handlingar/diarium
  • Kakor
  • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund