Rutin för hur tid utöver fastställt schema i Time Care MA hanteras i Personec

Personec kan inte själv avgöra när det ska vara fyllnadslön (timlön) respektive övertid för timavlönade med schema. Chefen måste därför aktivt välja rätt ersättning som följer Allmänna bestämmelser. När tid utöver fastställt schema bokas via Time Care Pool är det viktigt att bokningen delas utefter gällande ersättningsnivå.

Arbetsgång

  1. Bevilja i Bokning Vikpool
  2. Hantering i Personec

Hantering i Personec

Orsak: ”Ord arb tid avv K-sträng” ger ersättning timlön för timanställda.

Orsak ”Extra tid i pengar” ger övertidsersättning som utvärderas från befintligt schema.

Observera!

I vissa fall kan övertidsersättning för timanställd med deltidsschema behöva justeras.

Enkel övertid

Arbetstid som efter ordinarie pass överstiger 8 timmar per dag. Enkel övertid utgår maximalt för 2 timmar per dag, blir arbetspasset längre övergår ersättningen till kval övertid.

Kval övertid

Arbete fridag på lördag, söndag eller helgdag ger alltid kval övertid.

Exempel 1

Arbetspassets längd i schemat: kl 7.00 – 12.00 = 5 tim
Beordrat extra tid kl 16.00 - 20.00 = 3 tim timlön, 1 tim kval övertid.

Exempel 2

Arbetspassets längd i schemat: kl 7.00 – 14.30 (rast 30 min) = 7 tim
Beordrat extra tid kl 14.30 – 18.00 = 1 tim timlön, 1 tim enkel övertid, 1,5 kval övertid.

Exempel 3:

Arbetspassets längd i schemat: kl 7.30 – 16.00 (rast 30 min) = 8 tim
Beordrat extra tid kl 16.00 - 20.00 = 2 tim enkel övertid, 2 tim kval övertid.

Vid frågor kontakta lönekontoret.


Meny

Information

  • Ansvarig utgivare
  • Tyck till om VMKF
  • Om webbplatsen
  • Kartor
  • Allmänna handlingar/diarium
  • Kakor
  • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund