Parametrar

Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn och per vecka. Parametrarna är till för att följa dessa regler.

 • Parametrar – läggs i Time Care Planering/MA.
 • Parametrar får bara ändras vid ett schemabryt eller vid nyanställning
 • Om parametrarna behöver ändras, kontakta HAD 2.
 • Parametrar kan ha hamnat fel och får då i undantagsfall ändras i efterhand. Man måste då noga kontrollera i ”kontroll av tidsregler” att det fungerar. Kontrollen kan inte göras förrän bokningarna har kommit över till Time Care Planering/MA

Meny

Information

 • Ansvarig utgivare
 • Tyck till om VMKF
 • Om webbplatsen
 • Kartor
 • Allmänna handlingar/diarium
 • Kakor
 • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund