Uppdragsbeskrivning Schemaplanerare 1 & 2 Time Care MA

Schemaplaneraren är en person utsedd av chef för att vara behjälplig med schemahantering.

I uppdraget ingår att:

 • medverka vid utbildningsinsatser.
 • förmedla information/kunskap till övrig personal inom sin verksamhet
 • arbetstidsscheman skapas löpande och i utsatt tid
 • tillsammans med chef samråda om olika lösningar för vakanser
 • tillsammans med chef planera in kommande schemaperioder
 • stötta och hjälpa användarna i deras arbete med schemaläggning
 • diffkorrigera/justera schema så att det stämmer mot angivet bemanningskrav
 • vara väl införstådd med gällande bemanningsprocess
 • bidra med kunskap och erfarenhet vid planering av verksamheten
 • följa gemensamma och enhetsspecifika riktlinjer i bemanningsprocessen
 • via enhetschef bidra med förslag till förbättringar i bemanningsprocessen

Skillnaden mellan schemaplanerare 1 och 2 är att schemaplanerare 1 kan beräkna fram till färdigt schemat utifån delegation i Time Care Planering (Klienten) och till preliminärt i MA

Meny

Information

 • Ansvarig utgivare
 • Tyck till om VMKF
 • Om webbplatsen
 • Kartor
 • Allmänna handlingar/diarium
 • Kakor
 • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund