Organisationsförändringar i Time Care MA

Organisationsförändringar ska anmälas till systemförvaltarna för Personec via delegation.

Organisationsträdet byggs manuellt i Time Care MA efter hur det ser ut i Personec.

Organisation

Organisationssträng klistras in under fliken PersonecPX  under organisationen.

Personal som är anställd på enheten ska ha utvärderingskod Time Care planering i Personec, dessa kommer upp på felloggen om inte organisationssträng med deras titel finns under generell import i Time Care MA. HAD 1 ansvarar för att gå igenom loggfilerna.

Om ny enhet skapas ska organisationsträng klistras in den kan fås via fil från systemförvaltare för Personec.

Schema

Om en schemagrupp flyttas in under en annan enhet så följer det endast med scheman som är beräknade till färdiga scheman. Kom ihåg att preliminärt schema och mitt schemaförslag inte följer med.

Meny

Information

  • Ansvarig utgivare
  • Tyck till om VMKF
  • Om webbplatsen
  • Kartor
  • Allmänna handlingar/diarium
  • Kakor
  • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund