När en medarbetare kommer tillbaka eller slutar mitt i en
schemaperiod

När en medarbetare kommer tillbaka eller slutar mitt i en schemaperiod så används aktivitet ”Nolltid till Personec” för att fylla ut schemaperioden den tid som medarbetaren inte är i tjänst. Anledningen till detta är att när det blir tomma veckor på schemat till Personec, får medarbetaren en hög frånvarofaktor.

Viktigt att utvärderingskoden i Personec ligger från schemaperiodens start till slut.

Om en medarbetare kommer tillbaka mitt i en schemaperiod

När en medarbetare tillfälligt har varit borta från Time Care Planering på 100% t ex vid sjukfrånvaro eller föräldraledighet ska chef meddelar lönekontoret att utvärderingskod Time Care Planering ska kopplas på från det datum schemaperioden startar.

Fram till första arbetsdagen läggs aktivitet ”Nolltid till Personec” (denna tid ska bli plus minus noll). Viktigt att medarbetaren ligger på noll sin första arbetsdag.

När en medarbetare börjar sin anställning mitt i en schemaperiod

När schemat är på plats på person mejlar Chef/Schemaplanerare till respektive kommuns Had  som i sin tur mejlar lön när person och eventuell manuell export är klar.

Om första anställningsdagen inte är på en måndag så får lönekontoret besked om detta från verksamheten.

Lönekontoret ska hantera dessa enligt följande:

  • Fejkschema samt placering för perioden innan anställning börjar
  • Ordinarie placeringsschema kopplas sedan på

Om medarbetaren slutar mitt i en schemaperiod

Viktigt att medarbetaren ligger på noll sin sista arbetsdag. Därefter läggs aktivitet ”Nolltid till Personec” schemaperioden ut (även denna tid ska bli plus minus noll).

Meny

Information

  • Ansvarig utgivare
  • Tyck till om VMKF
  • Om webbplatsen
  • Kartor
  • Allmänna handlingar/diarium
  • Kakor
  • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund