Rutin för timavlönade vid övertid i Time Care Pool

Förlängt arbetspass över 8 timmar eller den i schemat planerade arbetstiden. Den planerade arbetstiden kan vara över 8 timmar, exempelvis 7.00-16.00 = 8.5 tim - ingen övertid.

Viktigt att informera de som har delegation om när det blir övertid för timavlönad. Det är chefen eller den som har delegation som får bedöma om det finns alternativ till att förlänga tid för timavlönad vikarie.

Om en timavlönad får en förlängning av ett arbetspass skall övertid betalas ut efter den 8:e timmen.

När en påbokning sker dagen innan redan bokat pass utgår inte övertid över 8 timmar.

Vid övertid mailar Bemanningen berörd chef datum, namn, tid, och id för den tiden. För att rätt ersättning skall utgå måste chef korrigera detta manuellt när avvikande tjänstgöring görs i Personec under ”bokningar vik pool”. Orsak ska då vara ”extra tid i pengar”

För att göra denna process mer säker gör bemanningen en ny beställning med övertiden och skriver ”ÖVERTID” i fältet ”Beställningsreferens”.
Det kommer då stå ”ÖVERTID” i Personec (när man gjort inställningar) under kolumnen notering, för att påminna om att Extratid i pengar måste läggas in.

Bifogar här nedan en beskrivning på hur man får fram texten i Personec under bokning vikpool.

I bokning Vik pool finns knapp med inställningar.

Klipp från Personec

Här kan du välja till fält från högra kolumnen.

Viktigt är att välja med Notering.

Inställningar för visning

Har man gjort anteckning i TimeCare pool i fältet ”Beställningsreferens” så kommer det med i kolumnen ”Notering” i Personec.

Beställning
Notering

Exempel:

Timvikarien har en bokning på tiden 8-14.30 med 30 minuters rast = 6 timmar. Passet ökas sen på med 4 timmar. Bemanningen redigerar då den ursprungliga beställningen upp till 8 timmar, dvs 8-16.30. Sedan gör Bemanningen en ny bokning med tiden 16.30-18.30 och skriver ”ÖVERTID” i fältet ”Beställningsreferens”

Timvikarien har ett schemapass på tiden 8-14.30 med 30 minuters rast = 6 timmar. En beställning behöver bokas på timvikarien 17-21. Då gör Bemanningen om beställningen till två stycken beställningar 17-19 och 19-21. På Passet 19-21 skrivs ”ÖVERTID” i fältet ”Beställningsreferens”

Meny

Information

  • Ansvarig utgivare
  • Tyck till om VMKF
  • Om webbplatsen
  • Kartor
  • Allmänna handlingar/diarium
  • Kakor
  • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund