Beställning av behörigheter

När en person ska ha högre behörighet än ”medarbetare” i Time Care MA eller högre behörighet än ”vikarie” i Time Care Pool, så måste ansvarig chef lämna in blankett ”behörigheter”. Påskriven blankett
scannas in och mailas till KAKTimecare@vmkfb.se

Innan en medarbetare kan få en högre behörighet i Time Care MA så ska han/hon få genomgång hos HAD 1 eller HAD 2, och när det gäller högre behörighet i Time Care Pool så kontaktas Bemannare.

HAD 2/Bemannare mailar KAKTimecare@vmkfb.se när genomgången är gjord och behörigheten kan ändras.

 

Meny

Information

  • Ansvarig utgivare
  • Tyck till om VMKF
  • Om webbplatsen
  • Kartor
  • Allmänna handlingar/diarium
  • Kakor
  • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund