Heltids- och deltidsfrånvaro med bocken kvot från anställning

När en medarbetare blir frånvarande på deltid läggs frånvaron in i Personec med bock i rutan "kvot från anställning". Partiell frånvaro går över till Time Care MA och justeringar görs enligt rutin "Sjuk i färdigt schema".

Om medarbetaren som har partiell sjukfrånvaro t ex förkyld, blir helt frånvarande läggs frånvaron in i Personec som en post till. Den beviljas och tillstyrks utan att bocka i "kvot från anställning".

Tryck OK för att registrera.

Sammanfattning - "kvot från anställning"

Vård av barn enl FLL = har man barn under 8 år och går ner i tid så ska det med över till Time Care MA, där ska bocken kvot från anställning vara med så att arbetstimmarna minskar i Time Care MA.

Om någon är deltidssjukskriven så ska bocken kvot från anställning vara i bockad.

Bocken ska alltid vara i när frånvaron oavsett vilken (tj.ledig, sjuk, Vab enl FLL osv) inte är 100% dvs frånvaro som reglerar anställningen.

Bocken ska aldrig vara i när frånvaron är på heltid.

Föräldrapenning ej semlg = att man är föräldraledig, det ska inte med in i Time Care, bocken ska inte vara i.

Meny

Information

  • Ansvarig utgivare
  • Tyck till om VMKF
  • Om webbplatsen
  • Kartor
  • Allmänna handlingar/diarium
  • Kakor
  • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund