Nytt gemensamt elevadministrationssystem och skolplattformslösning till Köping, Arboga och Kungsör


Under våren 2020 beslutades det att skolorna i Köping, Arboga och Kungsör skulle samverka kring ett gemensamt elevadministrationssystem och en gemensam skolplattformslösning. Anledningen till projektets start är att kommunerna i dagsläget ligger i system som är omoderna och som inte uppfyller kraven på framtida digitalisering.

Projektet drogs igång i början av maj månad 2020 och kommer att pågå till och med hösten 2021 när införandet av de nya systemen är beräknade att påbörjas. Arbetet drivs av IT-samordnarna i respektive kommuner; Anders Olsson i Köping, Anneli Waern i Arboga och Camila Estrada i Kungsör tillsammans med projektledare Maria Kekonen på Västra Mälardalens Kommunalförbunds IT-avdelning.

Definitionerna av de olika delarna som inkluderas i projektet är:

Elevadministrativt system (EAS)
System för de administrativa delarna för huvudman tex populering av persondata från folkbokföring, uppgifter från Skatteverket, redovisning till myndigheter, e-tjänster (tex ansökan till förskola, skola) osv.

Skolplattform
System för de skoladministrativa delarna samt pedagogisk dokumentation tex närvaro/frånvaro, formativ och summativ bedömning, IUP, dokumentation av anpassningar osv.

För att få fram det bästa tänkbara underlaget inför upphandlingen av nytt gemensamt skolsystem i KAK behöver arbetsgruppen hjälp av medarbetare inom de olika skolformerna. Dessa personer kommer ingå i referensgrupper (arbetsgrupper) som sammankallas till hösten, information och anmälningsformulär till dessa grupper hittar du här: Anmälan till referensgrupper.

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad: 30 juni 2020


© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund