Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Visa webbversion
Meny
Hem - Upphandling - Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen

En upphandling tar vanligtvis 3-12 månader att genomföra från Förberedelser till Avtal och Leverans.

Behovsanalys

Beställaren gör en behovsanalys utifrån sin verksamhet. En beställningsskrivelse på upphandling skickas till Upphandlingsenheten

Marknadsanalys

Beställaren skannar av marknaden, vilka leverantörer finns, produkter, nyheter på marknaden mm. Upphandlingsenheten kan bistå med upphandlingsunderlag från tidigare gjorda upphandlingar.

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag och kravspecifikation tas fram i samverkan mellan Beställaren och Upphandlingsenheten.

Annonsering

Beroende på upphandlingens värde annonseras upphandlingen nationellt i Sverige eller inom EU.

Anbudsöppning

Inkomna anbud öppnas av minst två personer och ett anbudsdiarium upprättas.

Kvalificering

Här kontrolleras om inkomna anbud uppfyller ställda krav på vara/tjänst. Krav på företagets tekniska förmåga och kapacitet samt ekonomi och skatter kontrolleras. Endast de anbud som uppfyller kraven går vidare till utvärdering.

Utvärdering

Utvärdering sker enligt kriterier i förfrågningsunderlag. Eventuell förhandling genomförs.

Tilldelning

Beslut tas om antagen leverantör och besked om tilldelning med motivering skickas till samtliga anbudsgivare.

Avtalsspärr

Från det att tilldelningsbeslut meddelats finns en avtalsspärr under 10 dagar, då avtal inte får tecknas. Under den tiden är det möjligt att begära överprövning av tilldelningsbeslutet hos Förvaltningsrätten.
Om en anbudsgivare anser att det förekommit formella fel under upphandlingen, så finns möjligheten att begära överprövning.
Om en leverantör överprövar upphandlingen under denna tid inträder automatiskt en så kallad förlängd avtalsspärr.

Avtalstecknande

I de flesta fall kan avtal tecknas 10 dagar efter tilldelningsbeslutet, om ingen överprövning gjorts till Förvaltningsrätten.

Leverans

Varan/tjänsten levereras och kontrolleras mot specifikation eller så sker avrop löpande mot ramavtal.

Uppföljning

Avtalen ska följas upp kontinuerligt för att kontrollera att rätt varor/tjänster levereras till rätt pris och förutsättningar.

 

Kontakta oss

Upphandlingsenheten
Besöksadress: Hultgrensgatan 4
Köping

Snabbfakta om

Våra medlemskommuner:

Västra Mälardalens kommunalförbund bildades 1 januari 2006. Medlemskommuner är Köping, Arboga och Kungsör.

Köping

Köping med sina 24700 invånare ligger vid Mälarens innersta vik.

Hamnen, shoppingcentren, den trevliga åpromenaden och de vackra sekelskifteshusen runt Stora torget ger Köping karaktären, inte stor - men stad.

Besök Köpings kommuns webbplats

Arboga

Arboga kommun, med ca 13 300 invånare, ligger mitt i västra Mälardalen. Kommunen gränsar i söder till Hjälmaren och rakt genom stadskärnan flyter den vackra Arbogaån.

Arboga grundades under medeltiden och har haft stadsrättigheter sedan 1200-talet. Det är nära till fina miljöer och intressant historia. Från Mälardalen är det nära till Arboga.

Besök Arboga kommuns webbplats

Kungsör

Kungsör är en av Sveriges mindre kommuner med cirka 8 200 invånare.

Huvudorten har ett högt läge med bebyggelse som sträcker sig ner mot Arbogaån och Mälaren.

I kommunen finns ytterligare en tätort, Valskog, och de båda kyrkbyarna i Torpa och Kungs Barkarö. Naturen är typisk för Mälardalen med hagar och bördig jordbruksmark.

Besök Kungsörs kommuns webbplats

Surahammar

Surahammar är en av Sveriges mindre kommuner med cirka 9 950 invånare.

Surahammar är en tätort och centralort i Surahammars kommun. Den största privata arbetsgivaren på orten, ståltillverkaren Surahammars Bruks AB, har anor från 1500-talet.

Besök Surahammars kommuns webbplats