Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Visa webbversion
Meny
Hem - Renhållning - Ditt hushållsavfall

Vem ansvarar för avfallet från hushållen?

Ansvaret för att samla in och ta hand om avfallet från hushållen delas mellan kommunen och producenterna. Med producenter menas de som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar, förpackade varor och tidningar.

Kommunens ansvarHushållsavfall

Kommunen ansvarar för att hushållsavfallet samlas in och tas omhand, dvs det som läggs i kärl (vid vissa flerfamiljshus container eller markbehållare) eller säck vid fastigheten. I KAK delas hushållsavfallet upp i 3 delar: brännbart avfall, bioavfall och deponirest.

Kommunens ansvar omfattar även grovavfall (dvs det avfall som är för stort att läggas i sopkärlet hemma), trädgårdsavfall, farligt avfall och elavfall (tillsammans med producenterna). Det ska lämnas på bemannade återvinningscentraler.

Om du vill veta vad som händer med avfallet du lämnar, läs här.

Producentansvar

Producentansvaret började med förpackningar och tidningar men omfattar nu även elavfall, däck och bilar. Syftet med producentansvar är motivera till att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och miljövänligare. Producenterna är skyldiga att se till att materialet samlas in och att det tas om hand på ett miljömässigt bra sätt. Förpackningar och tidningar ska alltså lämnas på återvinningsstationerna som Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för. FTI bildades av de s k materialbolagen (Plastkretsen, Returkartong, Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glasåtervinning) för att samla in materialet och återvinna det.

 

 

 

Snabbfakta om

Våra medlemskommuner:

Västra Mälardalens kommunalförbund bildades 1 januari 2006. Medlemskommuner är Köping, Arboga och Kungsör.

Köping

Köping med sina 24700 invånare ligger vid Mälarens innersta vik.

Hamnen, shoppingcentren, den trevliga åpromenaden och de vackra sekelskifteshusen runt Stora torget ger Köping karaktären, inte stor - men stad.

Besök Köpings kommuns webbplats

Arboga

Arboga kommun, med ca 13 300 invånare, ligger mitt i västra Mälardalen. Kommunen gränsar i söder till Hjälmaren och rakt genom stadskärnan flyter den vackra Arbogaån.

Arboga grundades under medeltiden och har haft stadsrättigheter sedan 1200-talet. Det är nära till fina miljöer och intressant historia. Från Mälardalen är det nära till Arboga.

Besök Arboga kommuns webbplats

Kungsör

Kungsör är en av Sveriges mindre kommuner med cirka 8 200 invånare.

Huvudorten har ett högt läge med bebyggelse som sträcker sig ner mot Arbogaån och Mälaren.

I kommunen finns ytterligare en tätort, Valskog, och de båda kyrkbyarna i Torpa och Kungs Barkarö. Naturen är typisk för Mälardalen med hagar och bördig jordbruksmark.

Besök Kungsörs kommuns webbplats

Surahammar

Surahammar är en av Sveriges mindre kommuner med cirka 9 950 invånare.

Surahammar är en tätort och centralort i Surahammars kommun. Den största privata arbetsgivaren på orten, ståltillverkaren Surahammars Bruks AB, har anor från 1500-talet.

Besök Surahammars kommuns webbplats