Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Visa webbversion
Meny
Räddningstjänst - Privatperson

Privatperson

De flesta olyckor sker i hemmet och på fritiden.

En vanlig orsak till brand är slarv och bristande kunskap. Därför är det viktigt att veta hur du kan skydda dig själv, din familj och dina vänner. Om olyckan trots allt är framme är det viktigt att veta vad du ska göra.

Här hittar du tips och råd när det gäller brandskydd och säkerhet. Informationen under denna rubrik är framförallt riktad till privatpersoner.

 

Ensam är inte stark. Det behövs samarbete mellan förvaltningar och politisk förankring för att på ett systematiskt sätt kunna hjälpa utsatta personer med att individanpassa brandskyddet i hemmet.

Nu finns det en kort film som informerar om vägledningen Brandsäker bostad för alla, varför den finns och vad den innehåller. Tanken är att filmen ska kunna användas i diskussioner med politiker och förvaltningschefer.

Förhoppningen är att filmen och vägledning ska kunna väcka medvetenhet, intresse och engagemang kring individanpassat brandskydd och vilka möjligheter som finns för att förbättra brandskyddet. Det finns idag personer som inte har förmåga att själva hantera en brandsituation i sin bostad och därför är mer utsatta vid bränder.

Individanpassat brandskydd behövs för att minska antalet omkomna och svårt skadade i bränder.

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Nationell-strategi-for-starkt-brandskydd/Lokal-samverkan/

Snabbfakta om